กลุ่มกฏหมายและคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

สื่อความรู้กฏหมายที่น่าสนใจ

ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-5371-1410 ต่อ 141 , 142
โทรสาร 0-5371-3668

E-mail : lawedu.cr1@gmail.com

Facebook กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต 1