การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับทราบข้อเท็จจริงในการสมัครเป็นสมาชิกขอความช่วยเหลือจากองค์กรหรือคณะบุคคล

ใส่ความเห็น