วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 บรรยายพิเศษ เรื่องคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ใส่ความเห็น