กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 2 เมษายน 2564
การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563

ทำเนียบรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วย สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.น่าน เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผล ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 7 หลักสูตร (รายละเอียดตามลิงค์) ...
อ่านเพิ่มเติม

กระดานข่าว

ไม่พบเรื่อง