ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 7 หลักสูตร (รายละเอียดตามลิงค์)

https://smart.chiangrai1.net/smo/document/VDocument/D2_6263

https://smart.chiangrai1.net/smo/document/VDocument/D2_6263

https://smart.chiangrai1.net/smo/document/VDocument/D2_6260

https://smart.chiangrai1.net/smo/document/VDocument/D2_6259

https://smart.chiangrai1.net/smo/document/VDocument/D2_6257

https://smart.chiangrai1.net/smo/document/VDocument/D2_6258

https://smart.chiangrai1.net/smo/document/VDocument/D2_6256

ใส่ความเห็น