โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 รับการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ 8

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวคำนิยมให้กับโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่ นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) กลุ่มจังหวัดที่ 8  โดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผอ.ร.ร.บ้านป่าซางเหนือ  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในพื้นที่บริการร่วมนำเสนอผลงานการ สาธิต และแสดงนิทรรศการข้อมูลการมีส่วนร่วมของผลการจัดการศึกษาของคุณภาพเด็ก การบริหารหลักสูตร การบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยมีพระครูบรรพตธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลป่าซาง พระอธิการชาติ ฐานวิโร เจ้าอาวาสวัดนาเจริญ นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและศิษย์เก่า และผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ร่วมให้ข้อมูลและกล่าวคำนิยม ณ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย