โรงเรียนบ้านปางคึก คึกคักเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา

#โรงเรียนบ้านปางคึก คึกคักเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจนิเทศก์ และให้คำแนะนำการเตรียมพร้อมของโรงเรียนบ้านปางคึกในการรับการประเมินฯเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน พร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษาที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างความร่วมมือจากเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมมอบนโยบายการสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและคงไว้ซึ่งความตั้งใจและคุณงามความดี โดยมีอัจฉราภรณ์ บัวนวล ผอ.โรงเรียนนำคณะครูเข้ารับการนิเทศก์พร้อมขานรับนโยบายการพัฒนาการศึกษา ณ ร.ร.บ้านปางคึก ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น