เปิดอบรมส่งเสริมการใช้สื่อ A-Math พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้สื่อ(A-Math) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ให้กับครูผู้ทำหน้าที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน สามารถนำไปส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกว่า 20,000 คน ภายในโรงเรียน 105 แห่ง ในเขตอำเภอเมือง อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย