เปิดการอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)ให้กับคณะครูกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ –ดอนชัย และกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ จำนวนกว่า 70 คน โดยมี ดร.เพ็ญรพี แก้วเชียงใต้ อ.ประจำศูนย์บริการวิชาการ มศว.ประสานมิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ เคียงดอยรีสอร์ท ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย