อบรมออนไลน์ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อนวัตกรรม สำหรับเด็กพิเศษ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” หลักสูตรผู้ให้บริการผลิตสื่อ ให้กับครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 58 คน ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถ่ายทอดและส่งสัญญาณ ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย