สพป.เชียงราย เขต 1 MOU กู้ดเนเบอร์ซ จัดการศึกษาแนวทางพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน 4 โรงเรียนนำร่องในพื้นที่

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และมูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย)โดยนายซอกจุน ฮง ผู้อำนวยการมูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา โรงเรียนผาขวางวิทยา โรงเรียนบ้านรวมมิตร และโรงเรียนบ้านจะคือ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ข้อตกลง) ดำเนินงานร่วมกันในกิจกรรมเพิ่มเติม ในกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (MTB-MLE) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นชนชาติพันธุ์ในระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ตลอดจนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เงินสนับสนุนผู้ช่วยครูทวิภาษาในระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 เพิ่มเติมจากโครงการดั้งเดิม รวมจำนวน 240,000 บาท ณ ห้องประชุมแผน สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย