สพป.เชียงราย เขต 1 Big Cleaning หมายเดินหน้าพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างมั่นใจ

วันที่ 19 เมษายน 2564 สพป.เชียงราย เขต 1 กลุ่มอำนวยการ โดยนายสมนึก วินุวงษ์ศรี ผอ.กลุ่มฯ นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการ Big Cleaning ทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน ลานอเนกประสงค์ พร้อมทั้งเช็ดทำความสะอาดพื้น ให้สะอาด ปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาติดต่อราชการ ตามนโยบายของคณะผู้บริหารการศึกษาใน สพป.เชียงราย เขต 1 ที่ได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเพื่อให้การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร.1