สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดโครงการประกวด “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดโครงการประกวด “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ”หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงผลงานและนวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม หรือการทดลองอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาของครูได้จนถึงขั้นดีเลิศ (Excellent) อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย #ภาพข่าว/พิชิตพล ทองเทือก ครู ร.ร.บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชร. เขต 1 #ข่าว/ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร1

ใส่ความเห็น