สพป.เชียงราย เขต 1 อวยพรและให้กำลังใจกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเรียนรวม เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวอวยพรและให้กำลังใจ เครือข่ายสถานศึกษาเรียนรวมและเครือข่ายคนทำงานเพื่อเด็กพิเศษ จังหวัดเชียงราย โดยมีนางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงานนำ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรพี่เลี้ยงเด็กพิการและนักเรียนเรียนรวม รมอบกระเช้าของขวัญและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจในการทำงานร่วมกัน ในการนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่ได้ทุ่มเทในการดูแล เอาใจใส่นักเรียน มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับมากมาย รวมทั้งได้มอบของเล่นเป็นกำลังแก่เด็กทุกคน ณ ห้องทำงาน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย