สพป.เชียงราย เขต 1 อบรมเข้มพัฒนาหลักสูตรนักเรียนวัยอนุบาล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พบปะและเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการนักเรียน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย พร้อมมอบแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีนายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรและนำกระบวนการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ ห้องประชุมพญาเม็งราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ. เชียงราย

ใส่ความเห็น