สพป.เชียงราย เขต 1 อบรมพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์ โครงงานควบคู่สารนิทัศน์ ระดับปฐมวัย

วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และโครงงานควบคู่สารนิทัศน์ ให้กับครูระดับชั้นปฐมวัย จำนวนกว่า 30 คน ในโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารรักษ์ไทย โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย