สพป.เชียงราย เขต 1 ศูนย์ประสานงานฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่ 8 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ตามประกาศกระทรวงฯ ได้กำหนดให้ สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน้อมนำพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกระตุ้นให้เกิดการยกระดับและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นโดย สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกฯ ในกลุ่มจังหวัดที่ 8 ประกอบด้วย เชียงราย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ น่าน พะเยาและแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น