สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. 48/2563

สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. 48/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2563 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จาก สพฐ. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักเรียน และการสร้างวินัยการออมให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น