สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมประชุมสภากาแฟฯ เชียงรายดอกไม้งาม

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมกราคม เพื่อพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบไม่เป็นทางการ ระหว่างนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายส่งผลต่อการบูรณาการทำงานร่วมกันต่อไป โดยมีเทศบาลนครเชียงรายเป็นเจ้าภาพ ท่ามกลางความพร้อมและงดงามของงานเชียงรายดอกไม้งาม ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 9 มกราคม 2565 ณ สวนตุงและโคม ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย