สพป.เชียงราย เขต 1 รับฟังรับนโยบายผ่าน รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.และร่วมประชุม ผอ.สพท ทั่วประเทศ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณีผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2566 ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Vedeo Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางและตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ถ่ายทอดมากจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.(DOC) อาคารสพฐ. กทม. ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย