สพป.เชียงราย เขต 1 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2564 เพื่อรับมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ.ในเรื่องประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โรงเรียนเพื่อจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ก่อนประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ เร่งให้มีการเดินหน้า “๑ เขตพื้นที่ ๑ นวัตกรรม ๑ กลุ่มงาน ๑นวัตกรรมการศึกษา” พร้อมส่งมอบนโยบายไปยังทุกโรงเรียน ให้เกิด ๑ โรงเรียน ๑ วัตกรรมการบริหาร และ ๑ คุณครู ๑ นวัตกรรมการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย