สพป.เชียงราย เขต 1 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2564 ในเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ก่อนเป็นจะประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา สพป.เชียงราย เขตผ่านระบบการประชุมทางไกล (Videoconference)และดำเนินมาตรการ โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) เพื่อหารือข้อราชการพร้อมมอบหมายและสั่งการในการบริหารงานการศึกษา และต่อเนื่องด้วยประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย