สพป.เชียงราย เขต 1 ย้ำบทบาทหน้าที่ครูผู้ช่วยใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ

สพป.เชียงราย เขต 1 ย้ำบทบาทหน้าที่ครูผู้ช่วยใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 บรรยายให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพครูให้กับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่จำนวน 13 คน ในหัวข้อบทบาทหน้าที่ครูผู้ช่วยใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น