สพป.เชียงราย เขต 1 ฝึกประสบการณ์ นิสิต ม.พะเยา การบริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้มาจัดการเรียนการสอนการบริหารการศึกษา รับการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2564  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

#ปืนทอง ชีพสุกใส สพป.ชร.

ใส่ความเห็น