สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา วันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 และนายสมนึก จันทร์แดง ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ของ นางสาวอภิญญา ถาแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านห้วยห้างป่าสา ได้จัดเตรียมผลงานการบริหารในรูปแบบ เอกสาร นิทรรศการ ผลงานนักเรียน และได้รับความร่วมมือหน่วยงานเครือข่ายที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้มาร่วมแสดงนิทรรศการ ได้แก่ กศน.จังหวัดเชียงราย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง เพื่อนำเสนอต่อผลงานต่อคณะกรรมการ รวมถึงผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามาร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านห้วยห้างป่าสา ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น