สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลม

สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลม วันที่ 21 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 และนายสมนึก จันทร์แดง ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ของ นายธนสร ใจเสาร์ผอ.ร.ร.บ้านช่องลม ได้จัดเตรียมผลงานการบริหารในรูปแบบ เอกสาร นิทรรศการ ผลงานนักเรียน ได้รับความร่วมมือของผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาการศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านช่องลม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น