สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ ว่าที่ ร.ต.จารึก สมประสงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าก๊อ

สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ ว่าที่ ร.ต.จารึก สมประสงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าก๊อวันที่ 20 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ ด้วย ดร.สายสวาท วิชัย อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 และนายสมนึก จันทร์แดง ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ของ ว่าที่ ร.ต.จารึก สมประสงค์ ผอ.ร.ร.บ้านป่าก๊อ ได้จัดเตรียมผลงานการบริหารในรูปแบบ เอกสาร นิทรรศการ ผลงานนักเรียน ได้รับความร่วมมือของผู้นำชุมชน ประชาชน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาและผู้ปกครอง ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านป่าก๊อ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น