สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายสุรเจต ปาลี ผอ.โรงเรียนผาขวางวิทยา และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เลขานุการฯ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นางสาวพริ้มเพรา อะทะไชย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการ ในรูปแบบ เอกสาร นิทรรศการ ผลงานครู โดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยง และคณะครูมาร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องวิชาการ ร.ร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย