สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2564 และเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Videoconference)การติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านเพื่อพิจารณารายละเอียดการประเมินและมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดและรายงานข้อมูล ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ.ต่อไป ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย