สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมคณะทำงานจัดโครงการ กพฐ.สัญจร ครั้งที่ 2/2566 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงร

ายวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการการลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.สัญจร) ครั้งที่ 2/2565 ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กว่า 50 คน จะมาติดตามและเยี่ยมชมฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2566 ที่จะมาถึงนี้ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย