สพป.เชียงราย เขต 1 ทำพิธีเปิดใช้ถนนชุมชนร่วมใจ ร.ร.บ้านนางแลในวันที่ 8 มกราคม 2564

สพป.เชียงราย เขต 1 ทำพิธีเปิดใช้ถนนชุมชนร่วมใจ ร.ร.บ้านนางแลในวันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาและพิธีเปิดใช้ถนน ขนาดพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ของโรงเรียนบ้านนางแลใน ที่ได้รับการสนับสนุนบริจาคเงินในการก่อสร้าง 300,000 บาท โดยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมและเอื้อต่อการสัญจรของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในโอกาสเดียวกัน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และชื่นชมนายศราวุธ ธนาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่ดำเนินการดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น