สพป.ชร.1 เรียงลำดับความสำคัญของคำของบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาของโรงเรียน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายมรกตอนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและเรียงลำดับความสำคัญของคำของบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาของโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Microsoft Teams ส่งสัญญาณจากห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย