สพป.ชร.1 สร้างความร่วมมือองค์การแพลน เสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายพิสิฐ  ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงภัยรอบด้านและการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาปลอดภัย โดยความร่วมมือระหว่าง สพป.เชียงราย เขต 1 กับองค์การแพลนประเทศไทยโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา  ในการวิเคราะห์ พัฒนาศักยภาพในการจัดการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในโรงเรียน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย