สพป.ชร.1 ร่วมเปิดปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ผ่าน Zoom Cloud Meeting


วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมการเปิดปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดขึ้น ที่ Grand Hall ศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการฯ และมอบนโยบายมายัง ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย