สพป.ชร.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ จำนวน 9 คน จาก 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โรงเรียนบ้านน้ำลัด โรงเรียนบ้านป่ายางมน โรงเรียนบ้านเวียงกือนา และโรงเรียนป่ายางหลวง ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย