สพป.ชร.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัย ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิศษการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้โครงการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา โดยมีครูผู้ดูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 102 คน จัดโดย สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลล์ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.เชียงราย