สพฐ. ประเมิน PA ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามตำแหน่งและวิทยฐาน: (PA)ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีน.ส.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เป็นประธาน พร้อม ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา และนายสมเร็จ อุดแดง เป็นคณะคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย