สพฐ. ตรวจติดตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับ ม.ต้น โรงเรียนต้นทางถึงโรงเรียนปลายทางเดิม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับการตรวจเยี่ยมของ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะ เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ในโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางเดิม จำนวน 20 โรงเรียน โดย สพฐ. ได้ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565-2567 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย