สนามสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.เชียงราย เขต 1 คึกคักท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 สพป.เชียงราย เขต 1 จัดการ ดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสนามสอบ(โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 1 ใน 5 ของสนามสอบจังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีตามหลักเกณฑ์ที่ทางก.ค.ศ. วางระเบียบไว้ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้สิทธิ์เข้าสอบจำนวน 970 คน 9 กลุ่มวิชา ซึ่งมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 826 คน คิดเป็นร้อยละ 85.15 โดย

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการจัดสอบจังหวัดเชียงราย ได้อำนวยการกำชับให้คณะกรรมการ ทุกคนดำเนินการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีตามหลักเกณฑ์ที่ทางก.ค.ศ. วางระเบียบไว้ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้เข้าสอบทุกรายจะแสดงหลักฐานหรือเอกสารในระบบรายงานทางอินเทอร์เน็ต ที่ได้นำใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือATK ก่อนการสอบ ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2565) และหลักฐานการรับวัคซีนโควิด-19