สนามสอบครูผู้ช่วย สพป.ชร.1 ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ


วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 อำนวยการและตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 จำนวน 25 อัตรา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 110 คน จากผู้มีสิทธิสอบจำนวน 120 ราย ณ โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย