รอง เลขาธิการ สกสค. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนต่อเนื่อง นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ สกสค. คณะบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีนายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสพป.เชียงราย เขต 1 และนายสมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น