มอบนโยบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” สพป.เชียงราย เขต 1

มอบนโยบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” สพป.เชียงราย เขต 1 วันที่ 25 มกราคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมมอบนโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายในโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ตามแนวทางของ เลขาธิการ กพฐ. “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” พร้อมกำชับให้เร่งสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และให้มีมาตรการสร้างความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมถึงการล่วงละเมิดและ ทำโทษเด็กเกินกว่าเหตุ การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่บริการ ให้กับผู้เข้ารับมอบนโยบาย จำนวน 4 รายได้แก่นายสุรินทร์ คำโมนะ ผอ.ร.ร.แม่ยาววิทยา อ.เมือง นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา ผอ.ร.ร.บ้านร่องปลาขาว อ.เมือง นายเดชา ประชุม ผอ.ร.ร.บ้านชัยพฤกษ์ และนายชัยวัฒน์ สกุลวิไล ผอ.ร.ร.บ้านชัยพฤกษ์ อ.เวียงชัย ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น