พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมการปฐมนิเทศ พัฒนาครูตำแหน่งครูผู้ช่วย

#พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมการปฐมนิเทศ พัฒนาครูตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทในการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 13 คน เพื่อให้มีความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะที่เหมาะในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น