ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศก์โรงเรียนบ้านห้วยทราย แนะวิธีพ้นวิกฤตและสร้างคุณภาพการศึกษา

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศก์โรงเรียนบ้านห้วยทราย แนะวิธีพ้นวิกฤตและสร้างคุณภาพการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายจักรพันธ์ ชื่นโชคชัย ผอ.ร.ร.บ้านริมลาว ประธานกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์-ดอนชัย ตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหาและนิเทศก์ การบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดการลักษณะกายภาพในโรงเรียน รวมถึงการประสานสัมพันธ์ชุมชนหมู่บ้าน โดยมี จ.ส.อ.สยาม จันปุย ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายนำคณะครูเข้ารับการตรวจนิเทศก์โดย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบนโยบายวิธีพ้นวิกฤตและให้กำลังใจในการสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ณ ห้องพักครู ร.ร.บ้านห้วยทราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น