ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจให้กำลังใจ สนามสอบ O-NET ชื่นชมทุกฝ่ายให้ความสำคัญการสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตาม การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 สนามสอบ จากที่มีจำนวน 20สนามสอบ ของศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 1 ได้แก่สนามสอบโรงเรียนดอยลานพิทยา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สนามสอบโรงเรียนบ้านดอน สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งยัังหัวฝายวิทยา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สนามสอบ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) อีกทั้งได้มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ทั้ง 4 ท่านออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทุกสนามสอบ พร้อมกล่าวชื่นชมคณะกรรมการทุกสนามสอบที่ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดีใจที่นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจและให้ความสำคัญการสอบครั้งนี้ และสามารถใช้ผลการสอบเพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป