ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกิจกรรมคริต์มาส 2021 โรงเรียนบ้านสันกลาง

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกิจกรรมคริต์มาส 2021 โรงเรียนบ้านสันกลาง พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมรับการเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกิจกรรมคริต์มาส 2021 พร้อมตรวจเยียมการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเตรียมพร้อมของโรงเรียนบ้านสันกลางในการรับการประเมินฯเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ชื่นชมการปฎิบัติงานและมอบนโยบายเร่งสร้างการมีส่วนร่วมสมาคมผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและร่วมภาคภูมิใจ โดยมีนายสุทธิพงษ์ ทะระมา ผอ.โรงเรียนนำคณะครูให้การต้อนรับและรับนโยบายการพัฒนาโรงเรียนต่อไป ณ ร.ร.บ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น