ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบนโยบายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนศิลา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายนการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนดอนศิลาครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนบ้านจอเจริญ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ โรงเรียนบ้านดอยงาม โรงเรียนบ้านช่องลม และโรงเรียนบ้านสมานมิตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนภายในกลุ่ม และสร้างมิติสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน สร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีนายธนสร ใจเสาร์ดี ผอ.โรงเรียนบ้านจอเจริญ ประธานกลุ่มโรงเรียนนำผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูในกลุ่มโรงเรียนรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านดอน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย