ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปงเคียน

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยม นิเทศก์ โรงเรียนบ้านปงเคียนในการรับการประเมินฯเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน มอบนโยบาย “ให้โรงเรียนเหมือนบ้าน” ดูแลคุณภาพโรงเรียน ห้องเรียน สะอาด ปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียว เน้นใช้โปรแกรม 3S มาช่วยดูแลนักเรียนรายบุคคล ให้ความสำคัญในการเยี่ยมบ้านนักเรียน เร่งสร้างนวัตกรรมการศึกษาและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยมีนายอาทิตย์ ขาววัดผอ.โรงเรียนนำคณะครูเข้ารับการนิเทศก์ รับนโยบายการพัฒนาการศึกษา ณ ร.ร.บ้านปงเคียน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น