ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ให้กำลังใจ “ต้องดีขึ้นกว่าเดิม”

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ให้กำลังใจ “ต้องดีขึ้นกว่าเดิม” วันที่ 19 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ของ ร.ร.ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ชื่นชมความพยายามในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด เพิ่มสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนให้มากขึ้นโดยนางวิลาสินี จันทร์ลือผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา และคณะครูร่วมกันให้ต้อนรับและรับนโยบายการพัฒนาโรงเรียน ณ ร.ร.ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น