ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีเวียง ชื่นชมความรวดเร็วในการพัฒนา

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีเวียง ชื่นชมความรวดเร็วในการพัฒนาวันที่ 19 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ของ ร.ร.บ้านศรีเวียง ชื่นชมผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มั่นใจจะเป็นอีกโรงเรียนขนาดเล็กที่น่าอยู่ น่าเรียน เป็นโรงเรียนมีคุณภาพ แนะนำให้เร่งสร้างความมั่นใจและการมีส่วนร่วมจากชุมชน เร่งเสริมสร้างความกล้าแสดงออกให้เด็กเล็ก โดยนายวุฒินัย ประชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมกันให้ต้อนรับและรับนโยบายการพัฒนาโรงเรียน ณ ร.ร.บ้านศรีเวียง ม.3 บ้านศรีเวียง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น